Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Dec 2, 2019

Den medicinska utbildningen släpar efter den snabba tekniska utbildningen, men Professor Li Felländer-Tsai ser en lösning: lär av flygindustrin och öka kraven.


Nov 18, 2019

I åratal sökte Harvard-professorn Edward Glaeser efter nya sätt att studera världens städer. Sedan slogs han av en möjligen oväntad idé. 


Oct 29, 2019

Hyresregleringen var tänkt att omfördela resurser från ekonomiskt starka hushåll till de ekonomiskt svaga. Men tänk om det blev precis tvärtom? Nationalekonomen Fredrik Kopsch har hittat tecken på att regleringen inte fungerar som det kanske var tänkt. Vi har träffat honom. 


Oct 15, 2019

Varför mår vissa människor bättre än andra? Tur är möjligen en förklaring, men tänk om vårt välmående också kan kopplas till ekonomin? När forskaren Eva Mörk undersökte det här, hittade hon ett iögonfallande samband mellan barns hälsa och föräldrarnas privatekonomi. 

Det här reportaget är...


Oct 9, 2019

Världens högsta skatter, eller ett veritabelt skatteparadis? Åsikterna om Sveriges skattenivåer täcker hela spektrat. Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz reder ut begreppen och sätter Sverige i ett internationellt perspektiv.