Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Oct 15, 2019

Varför mår vissa människor bättre än andra? Tur är möjligen en förklaring, men tänk om vårt välmående också kan kopplas till ekonomin? När forskaren Eva Mörk undersökte det här, hittade hon ett iögonfallande samband mellan barns hälsa och föräldrarnas privatekonomi. 

Det här reportaget är producerat av ekonomipodden Kapitalet för SNS.