Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Oct 29, 2019

Hyresregleringen var tänkt att omfördela resurser från ekonomiskt starka hushåll till de ekonomiskt svaga. Men tänk om det blev precis tvärtom? Nationalekonomen Fredrik Kopsch har hittat tecken på att regleringen inte fungerar som det kanske var tänkt. Vi har träffat honom.