Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Oct 9, 2019

Världens högsta skatter, eller ett veritabelt skatteparadis? Åsikterna om Sveriges skattenivåer täcker hela spektrat. Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz reder ut begreppen och sätter Sverige i ett internationellt perspektiv.