Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Apr 8, 2019

I decennier har vi kunnat mäta hur lyckliga vi är. Men vad säger det oss om hur framgångsrika vi är som land? Nationalekonomen Martin Berlin tar oss med in i lyckoforskningen, som kanske kan visa vägen för framtidens välfärdsmått.