Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Nov 2, 2018

När Edward Palmer och Yuawei Zhao de Gosson de Varannes började titta på det svenska pensionssystemet upptäckte de ett stort hål. I decennier har vi svarat fel på en fråga som ligger till grund för alla världens pensionsystem: hur gamla blir vi egentligen?