Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Apr 23, 2019

Bara 21 procent av svenskarna kan nämna alla partier som styr i hemkommunen. Situationen gör ansvarsutkrävande nära nog omöjligt, men är det verkligen den enskilde medborgarens fel?