Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Mar 4, 2021

Spotify, Fortnite och Pricerunner är en handfull av en växande samling företag som med juridiska medel blåst till strid om nätjättarnas växande inflytande, och på båda sidor av Atlanten arbetar politiker och myndigheter med framtidens lagstiftning. Men hur hamnade vi här? Vi har träffat Sten Nyberg,...