Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Jan 25, 2021

När Gustav Martinsson och Per Strömberg letade efter studier av koldioxidskattens effekter så hittade de nästan ingenting. I stället var de tvungna att göra en egen. Tre år senare sitter de med svaret.