Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Dec 14, 2020

Det finns två motstridiga teorier om hur en kvinnas ekonomi påverkar sannolikheten att hon kommer misshandlas av sin partner. Sanna Ericsson ville veta hur det ser ut i Sverige.