Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

May 5, 2020

Sveriges integrationspolitik bygger på idén att blivande svenskar snabbast möjligt ska få fäste på arbetsmarknaden. Men hur går det till i praktiken, och vad händer när konjunkturen viker? Vi har träffat ekonomen Pernilla Andersson Joona, som har studerat de här frågorna i nästan tjugo år.