Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Apr 20, 2020

Våren 2020 dök de upp från ingenstans: epidemiologerna. Men vad gör yrkeskåren när det inte finns något virus att bekämpa? Hur blir man epidemiolog, och vilka metoder använder de? Vi har träffat Tove Fall, professor i epidemiologi vid Uppsala universitet.