Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Mar 31, 2020

Under lång tid var svensk politik okomplicerad: Ett block till höger, och ett till vänster. Sedan blev det 2010, och spelplanen ställdes på huvudet. Vi har träffat statsvetaren Johannes Lindvall, som försöker förstå vad det här betyder för den svenska demokratin.


Mar 16, 2020

Elever födda i Sverige klarar sig bättre i skolan än klasskompisar från andra länder. Men hur stor är skillnaden? Forskarna Hans Grönqvist och Susan Niknami har dök ned i Skolverkets statistik, och hittade en oroande tendens.


Mar 2, 2020

Breda parlamentariska kommittéer var länge ett självklart verktyg när svåra politiska frågor skulle benas ut. I dag, å andra sidan, är de närmast borta helt. Statsvetaren Carl Dahlström har kartlagt vad som hände med det svenska kommittéväsendet.