Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Dec 14, 2020

Det finns två motstridiga teorier om hur en kvinnas ekonomi påverkar sannolikheten att hon kommer misshandlas av sin partner. Sanna Ericsson ville veta hur det ser ut i Sverige.


Nov 30, 2020

Ekonomen Anders Åkerman minns fortfarande hur modemet sprakade när han för första gången använde internet. Även om intuitionen säger oss att nätet fick stora ekonomiska konsekvenser, så har det varit notoriskt svårt att faktiskt mäta dem. Anders, å andra sidan, hittade en snillrik ingång i problemet när...


Oct 26, 2020

Fastighetsskatten är "back in vogue", men hur borde den se ut i praktiken? Problemet, menar ekonomen Peter Englund, är inte bara fastighetsskatten, utan bostadsbeskattningen som helhet, vilken fördelar landets resurser på ett dåligt sätt. I det här avsnittet berättar han hur det borde se ut – men det är en...


Oct 12, 2020

Förbrukningsflexibilitet har blivit ett hett ord i den svenska energidebatten. Bakom begreppet döljer sig en förhoppning om att hushållen kan dra ned på förbrukningen i ansträngda lägen, och på så sätt ersätta ny produktion och tjockare ledningar. Men hur mycket ska vi våga hoppas på tekniken?...


Sep 14, 2020

Sjukvårdens lapptäcke av ansvariga och utförare gör systemet svårt att förstå även för den invigde. Anders Anell har studerat vården i över 30 år, och en del tankar om hur systemet kan förbättras. Vi har träffat honom.