Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Dec 2, 2019

Den medicinska utbildningen släpar efter den snabba tekniska utbildningen, men Professor Li Felländer-Tsai ser en lösning: lär av flygindustrin och öka kraven.