Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Jul 8, 2019

När politiker tänker på infrastruktur tänker de på stål, betong och tunnlar, och inte på de saker vi faktiskt behöver. Det menar Maria Börjesson, som undersökt vilka samhällseffekter infrastruktursatsningar, såsom de föreslagna snabbtågen egentligen ger. I sin analys pratar hon om allt från tillväxt till...