Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

May 20, 2019

I Sverige har vi över 42 olika ersättningssystem inom vården. Varje region har sina egna. Hur systemen ser ut påverkar såklart vad vårdgivarna satsar på. Om man vill att de ska våga satsa på digitala lösningar, vilket ersättningssystem bör man ha då och vad vet vi om det? Den frågan ställer sig...


May 5, 2019

Incitamenten att arbeta har aldrig varit så starka som idag, samtidigt som inkomstskillnaderna i samhället ökar. Så hur skapar man förutsättningar för de som står allra längst från arbetsmarknaden att faktiskt komma in i värmen?