Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Apr 23, 2019

Bara 21 procent av svenskarna kan nämna alla partier som styr i hemkommunen. Situationen gör ansvarsutkrävande nära nog omöjligt, men är det verkligen den enskilde medborgarens fel? 


Apr 8, 2019

I decennier har vi kunnat mäta hur lyckliga vi är. Men vad säger det oss om hur framgångsrika vi är som land? Nationalekonomen Martin Berlin tar oss med in i lyckoforskningen, som kanske kan visa vägen för framtidens välfärdsmått.