Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Jan 24, 2019

När den franske ekonomen Thomas Piketty gjöt nytt liv i debatten om världens ekonomiska ojämlikheter, började forskaren Anne Boschini söka efter nyanserna: Hur många i toppen av inkomstfördelningen är kvinnor, och vilka är det som trotsar glastaket på vägen dit?