Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Dec 4, 2018

När Martina Björkman Nyqvist och Jakob Svensson tog på sig den till synes omöjliga uppgiften att minska spridningen av HIV hade många idéer redan prövats. Att lyckas med uppgiften, kräver att man gör något av det svåraste som finns: att ändra människors beteende. Men Martina och Jakob hittade en möjlig...