Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Mar 4, 2021

Spotify, Fortnite och Pricerunner är en handfull av en växande samling företag som med juridiska medel blåst till strid om nätjättarnas växande inflytande, och på båda sidor av Atlanten arbetar politiker och myndigheter med framtidens lagstiftning. Men hur hamnade vi här? Vi har träffat Sten Nyberg,...


Jan 25, 2021

När Gustav Martinsson och Per Strömberg letade efter studier av koldioxidskattens effekter så hittade de nästan ingenting. I stället var de tvungna att göra en egen. Tre år senare sitter de med svaret.


Dec 14, 2020

Det finns två motstridiga teorier om hur en kvinnas ekonomi påverkar sannolikheten att hon kommer misshandlas av sin partner. Sanna Ericsson ville veta hur det ser ut i Sverige.


Nov 30, 2020

Ekonomen Anders Åkerman minns fortfarande hur modemet sprakade när han för första gången använde internet. Även om intuitionen säger oss att nätet fick stora ekonomiska konsekvenser, så har det varit notoriskt svårt att faktiskt mäta dem. Anders, å andra sidan, hittade en snillrik ingång i problemet när...


Oct 26, 2020

Fastighetsskatten är "back in vogue", men hur borde den se ut i praktiken? Problemet, menar ekonomen Peter Englund, är inte bara fastighetsskatten, utan bostadsbeskattningen som helhet, vilken fördelar landets resurser på ett dåligt sätt. I det här avsnittet berättar han hur det borde se ut – men det är en...