Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Feb 17, 2020

Ekonomiprofessorn John Hassler fick ett besvärligt uppdrag på bordet: hur utformar man svensk klimatpolitik för att hejda den den globala uppvärmningen? I januari publicerade han sitt och sina forskarkollegors förslag.