Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Sep 14, 2020

Sjukvårdens lapptäcke av ansvariga och utförare gör systemet svårt att förstå även för den invigde. Anders Anell har studerat vården i över 30 år, och en del tankar om hur systemet kan förbättras. Vi har träffat honom.