Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Mar 31, 2020

Under lång tid var svensk politik okomplicerad: Ett block till höger, och ett till vänster. Sedan blev det 2010, och spelplanen ställdes på huvudet. Vi har träffat statsvetaren Johannes Lindvall, som försöker förstå vad det här betyder för den svenska demokratin.