Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Mar 18, 2019

Tjänstepensionen spås utgöra en allt viktigare del av de åldrande svenskarnas framtida försörjning. Ändå vet en fjärdedel inte om de kommer få någon tjänstepension eller inte. En oroande siffra, om du frågar nationalekonomen Mikael Elinder.