Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Oct 12, 2020

Förbrukningsflexibilitet har blivit ett hett ord i den svenska energidebatten. Bakom begreppet döljer sig en förhoppning om att hushållen kan dra ned på förbrukningen i ansträngda lägen, och på så sätt ersätta ny produktion och tjockare ledningar. Men hur mycket ska vi våga hoppas på tekniken? Nationalekonomen Mattias Vesterberg höjer ett varningens finger.