Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Jun 3, 2019

Hur ska organisationer attrahera och behålla talang? I kunskapsekonomin har frågan blivit en av de allra viktigaste, och svaret har blivit en definitionsfråga: vad är egentligen talang? Kajsa Asplund har undersökt hur företag och myndigheter egentligen behandlar det magiska ordet, och ser ett skifte bort från en rådande norm.