Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Jan 8, 2020

Företagsledares beslut påverkar såväl ägare, anställda och konkurrenter som samhället i vidare bemärkelse. I ekonomisk teori antas företagsledare vara rationella och sträva efter maximal vinst, men forskare har haft svårt att vetenskapligt testa om den bilden stämmer. Hur tänker vd:ar när de fattar beslut?

Jerker Holm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet har studerat detta.

Det här reportaget är producerat av ekonomipodden Kapitalet för SNS.