Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Oct 26, 2020

Fastighetsskatten är "back in vogue", men hur borde den se ut i praktiken? Problemet, menar ekonomen Peter Englund, är inte bara fastighetsskatten, utan bostadsbeskattningen som helhet, vilken fördelar landets resurser på ett dåligt sätt. I det här avsnittet berättar han hur det borde se ut – men det är en besk medicin för medelklassen att svälja.