Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


May 5, 2019

Incitamenten att arbeta har aldrig varit så starka som idag, samtidigt som inkomstskillnaderna i samhället ökar. Så hur skapar man förutsättningar för de som står allra längst från arbetsmarknaden att faktiskt komma in i värmen?