Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Mar 16, 2020

Elever födda i Sverige klarar sig bättre i skolan än klasskompisar från andra länder. Men hur stor är skillnaden? Forskarna Hans Grönqvist och Susan Niknami har dök ned i Skolverkets statistik, och hittade en oroande tendens.