Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage


Mar 2, 2020

Breda parlamentariska kommittéer var länge ett självklart verktyg när svåra politiska frågor skulle benas ut. I dag, å andra sidan, är de närmast borta helt. Statsvetaren Carl Dahlström har kartlagt vad som hände med det svenska kommittéväsendet.