Preview Mode Links will not work in preview mode

SNS Reportage

Dec 4, 2018

När Martina Björkman Nyqvist och Jakob Svensson tog på sig den till synes omöjliga uppgiften att minska spridningen av HIV hade många idéer redan prövats. Att lyckas med uppgiften, kräver att man gör något av det svåraste som finns: att ändra människors beteende. Men Martina och Jakob hittade en möjlig...


Nov 2, 2018

När Edward Palmer och Yuawei Zhao de Gosson de Varannes började titta på det svenska pensionssystemet upptäckte de ett stort hål. I decennier har vi svarat fel på en fråga som ligger till grund för alla världens pensionsystem: hur gamla blir vi egentligen? 


Oct 3, 2018

Hur kan ett land omfamna marknadsekonomins möjligheter och samtidigt eftersträva full kontroll över befolkningen? Frågan har utforskats av nationalekonomen David Strömberg, i en möjligen oväntad fallstudie: den kinesiska tidningsmarknaden.